Rodowód

Od 05 kwietnia 2023 roku PUMA jest „Suką Hodowlaną”, tzn. spełnia wszystkie kryteria określone w „Regulaminie hodowli psów rasowych” Związku Kynologicznego w Polsce (FCI). Jest zarejestrowana w oddziale w Kielcach.

Skan rodowodu
Badanie RTG
Badanie oczu
Rodzice Pumy
Rodzice Pumy

Badania genetyczne – RTG- HD „A”
– po rodzicach
CEA- R/R
PRA-pred
HSF4- +/+
MDR1- +/+

Puma (odnośnik do rodowodu)
Ojciec Pumy (odnośnik do rodowodu)
Matka Pumy (odnośnik do rodowodu)